Celebre Adagio

Autor: 
Tomas Albinoni
Detalls: 

Bones us inform-ho que aquesta partitura, una vegada impresa pot ser que no es llegeixi be, per aixo us he posat els generals perque probeu de imprimir-ho desde aquests arxius: "Celebre Adagio - Tomas Albinoni" i "Celebre Adagi"