Logo UMB Unió Musical del Bages

Transparència

La Unió Musical del Bages, per la seva condició d’entitat sense ànim de lucre, té obligacions de transparència derivades de diferents normatives.

La informació i documentació que s'adjunta en aquest apartat té com a finalitat complir amb aquest requisit legal.

Acta Fundacional UMB Actualitzat: 05/01/2024
Estatuts UMB Actualitzat: 05/01/2024
Notificació de trasllat de la Seu Social Actualitzat: 05/01/2024
Conveni St Fruitós de Bages (2021-2024) Actualitzat: 05/01/2024
Convocatòria assamblea general UMB 2024 Actualitzat: 19/01/2024
Acta assamblea general 2024 Actualitzat: 19/02/2024
Composició Junta directiva (2023) Actualitzat: 05/01/2024